منوی سایت

دسته بندیها
صفحات سایت

متوسطه اول

متوسطه اول

متوسطه اول

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

کتاب ریاضی جامع ششم تیزهوشان (جلد 2) کرک و دیل (الگو)

کتاب ریاضی جامع ششم تیزهوشان (جلد 2) کرک و دیل (الگو) از جامع‌ترین کتاب‌ها در زمینه درس ریاضی برای پایه 6 تیزهوشان می‌باشد. کتاب ریا...

مشاهده

کتاب ریاضی هشتم تیزهوشان (جلد 2) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز)

کتاب ریاضی هشتم تیزهوشان (جلد 2) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز) روان‌ترین کتاب برای یادگیری ریاضی با استفاده از تصاویر رنگی است.

مشاهده

کتاب ریاضی هشتم تیزهوشان (جلد 1) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز)

کتاب ریاضی هشتم تیزهوشان (جلد 1) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز) یکی از کاملترین کتاب‌ها برای یادگیری درس ریاضی 8 می‌باشد.

مشاهده

کتاب کار ریاضی دوم (مامان باباها) خیلی سبز

کتاب کار ریاضی دوم (مامان باباها) خیلی سبز یکی از بی‌نظیرترین کتاب‌های کمک آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه 2 می‌باشد. کتاب کار...

مشاهده

کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز متفاوت‌ترین کتاب در زمینه دین و زندگی انسانی است. کتاب دین و زندگی (...

مشاهده

کتاب دین و زندگی (1) دهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز

کتاب دین و زندگی (1) دهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز دانش‌آموز را با مهمترین سؤالات این درس آشنا می‌سازد. کتاب دین و زندگی (1) دهم...

مشاهده

کتاب حسابان و ریاضیات پایه جامع (فصل آزمون) خیلی سبز

کتاب حسابان و ریاضیات پایه جامع (فصل آزمون) خیلی سبز کامل‌ترین منبع در درس حسابان و ریاضیات پایه است. کتاب حسابان و ریاضیات پایه جامع (...

مشاهده

کتاب حسابان و ریاضیات پایه جامع پیشرفته (نردبام) خیلی سبز

کتاب حسابان و ریاضیات پایه جامع پیشرفته (نردبام) خیلی سبز جامع‌ترین منبع در درس حسابان و ریاضیات پایه است. کتاب حسابان و ریاضیات پایه ج...

مشاهده

کتاب کار حسابان (1) یازدهم ریاضی (خیلی سبز)

کتاب کار حسابان (1) یازدهم ریاضی (خیلی سبز) یکی از کامل‌ترین کتاب‌های کمک آموزشی مربوط به درس حسابان پایه یازدهم می‌باشد. کتا...

مشاهده

کتاب حسابان (1) یازدهم ریاضی پیشرفته (نردبام) خیلی سبز

کتاب حسابان (1) یازدهم ریاضی پیشرفته (نردبام) خیلی سبز دقیق‌ترین منبع برای درس حسابان پایه یازدهم که به صورت رنگی آورده شده است. کتاب ح...

مشاهده

کتاب حسابان (1) یازدهم ریاضی (شب امتحان) خیلی سبز

کتاب حسابان (1) یازدهم ریاضی (شب امتحان) خیلی سبز یکی از کامل‌ترین پاسخ‌نامه‌های تشریحی این درس را داراست. کتاب حسابان (1) یا...

مشاهده

کتاب جغرافیای ایران دهم (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جغرافیای ایران دهم (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز روان‌ترین توضیحات را در زمینه جغرافیای ایران آورده است. کتاب جغرافیای ایران دهم...

مشاهده

کتاب جغرافیای ایران دهم (شب امتحان) خیلی سبز

کتاب جغرافیای ایران دهم (شب امتحان) خیلی سبز دانش‌آموز را با مهمترین سؤالات این درس آشنا می‌سازد. کتاب جغرافیای ایران دهم (شب امتح...

مشاهده

کتاب جغرافیای ایران دهم (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب جغرافیای ایران دهم (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز کامل‌ترین کتاب تست برای یادگیری درس جغرافیای ایران می‌باشد. کت...

مشاهده

کتاب جغرافیا (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جغرافیا (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز روان‌ترین کتاب برای فهم درس جغرافیا پایه دوازدهم انسانی است. کتاب جغرافی...

مشاهده

کتاب دین و زندگی (1) دهم انسانی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب دین و زندگی (1) دهم انسانی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز مهم‌ترین نکات درسی را داراست. کتاب دین و زندگی (1) دهم انسا...

مشاهده

کتاب دستور زبان فارسی (هفت خان 4) جامع کنکور (نظام جدید) خیلی سبز

کتاب دستور زبان فارسی (هفت خان 4) جامع کنکور (نظام جدید) خیلی سبز کاملترین کتاب در زمینه دستور زبان فارسی می‌باشد. کتاب دستور زبان فارس...

مشاهده

کتاب حفظیات شیمی کنکور (جی بی) خیلی سبز

کتاب حفظیات شیمی کنکور (جی بی) خیلی سبز جامع‌ترین کتاب جی بی در زمینه شیمی برای کنکور است. کتاب حفظیات شیمی کنکور (جی بی) خیلی سبز شامل...

مشاهده

کتاب حسابان (1) یازدهم ریاضی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب حسابان (1) یازدهم ریاضی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز یکی از کامل‌ترین کتابها در زمینه یادگیری درس حسابان است. کتاب...

مشاهده

کتاب حسابان (1) یازدهم (آموزش شگفت‌انگیز) خیلی سبز

کتاب حسابان (1) یازدهم (آموزش شگفت‌انگیز) خیلی سبز از جذابترین کتاب‌ها برای یادگیری حسابان پایه 11 ریاضی می‌باشد. در کتاب حسا...

مشاهده

کتاب چکیده دین و زندگی کنکور (جی بی) خیلی سبز

کتاب چکیده دین و زندگی کنکور (جی بی) خیلی سبز یکی از کامل‌ترین کتاب‌های کمک آموزشی مربوط به درس دینی برای کنکور می‌باشد. کتاب...

مشاهده

کتاب جغرافیا (3) دوازدهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز

کتاب جغرافیا (3) دوازدهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز یکی از دقیق‌ترین نکات این درس را داراست. کتاب جغرافیا (3) دوازدهم انسانی (شب امتحا...

مشاهده

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز مطالب درس جغرافیا را به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه کرده است. کتاب جغرافیا (...

مشاهده

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز یکی از دقیق‌ترین نکات این درس را داراست. کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (شب امتحان)...

مشاهده

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز یکی از دقیق‌ترین کتابها در زمینه آموزش هندسه است. کتاب جغراف...

مشاهده

کتاب جغرافیا (10، 11 و 12) انسانی (جامع) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز)

کتاب جغرافیا (10، 11 و 12) انسانی (جامع) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز) مفصل‌ترین کتاب در زمینه درس جغرافیاست. در ابتدای هر...

مشاهده

کتاب جامعه‌شناسی دوازدهم انسانی (جلد 2) جامع (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب جامعه‌شناسی دوازدهم انسانی (جلد 2) جامع (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه درس جامعه‌شن...

مشاهده

کتاب جامعه‌شناسی پایه جامع انسانی (جلد 1) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز)

کتاب جامعه‌شناسی پایه جامع انسانی (جلد 1) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز) از هدفمندترین کتابها در زمینه آشنایی با جامعه‌شناسی...

مشاهده

کتاب فارسی (2) یازدهم (مبتکران)

کتاب فارسی (2) یازدهم (مبتکران) یکی از شگفت‌انگیزترین کتاب‌های کمک آموزشی مربوط به درس فارسی پایه 11 می‌باشد. کتاب فارسی (2)...

مشاهده

کتاب جامعه‌شناسی (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جامعه‌شناسی (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز یکی از بهترین کتاب‌های کمک درسی جامعه‌شناسی دوازدهم می‌باشد....

مشاهده

کتاب جامعه‌شناسی (2) یازدهم (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جامعه‌شناسی (2) یازدهم (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز یکی از کامل‌ترین کتاب‌های کمک درسی درس جامعه شناسی یازدهم می‌باشد.

مشاهده

کتاب جامعه‌شناسی (2) یازدهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز

کتاب جامعه‌شناسی (2) یازدهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز دانش‌آموز را با کامل‌ترین نکات این درس همراه می‌کند. کتاب جامعه&...

مشاهده

کتاب جامعه‌شناسی (1) دهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز

کتاب جامعه‌شناسی (1) دهم انسانی (شب امتحان) خیلی سبز دانش‌آموز را با بیشترین نکات این درس آشنا می‌سازد. کتاب جامعه‌شناسی...

مشاهده

کتاب علوم نهم (آموزش و آزمون) رشادت (مبتکران)

کتاب علوم نهم (آموزش و آزمون) رشادت (مبتکران) یکی از برترین کتاب‌های کمک آموزشی مربوط به درس علوم پایه 9 می‌باشد. کتاب علوم نهم (آ...

مشاهده

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور (مبتکران)

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور (مبتکران) یکی از جامع‌ترین کتاب‌ها مربوط به درس زبان انگلیسی برای کنکور می‌باشد. ساختار کتاب زبا...

مشاهده

بیراه نیست اگر بگوییم یکی از رمزهای موفقیت در هر کاری، داشتن اطلاعات بیشتر و در واقع شناخت آن است؛ در اختیار داشتن بودجه‌بندی سوالات کن...

ادامه مطلب
بودجه بندی سوالات کنکور تجربی ۹۸

به گزارش گاج مگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد مهدی سالم، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی درباره آسیب های ناشی از هدفون به گوش گفت: هدفون یک تکنولوژی ر...

ادامه مطلب
هدفون و مضرات آن

به گزارش ایسنا، اخیرا تلسکوپ فضایی هابل تصویر زیبایی از ستاره “Hen ۲-۴۲۷” را منتشر کرده است. این ستاره توسط “سحابی حلقه”(ri...

ادامه مطلب
عکس باشکوه هابل در آخرین لحظات سال ۲۰۱۸

کاهش انرژی بدن امری است که بر روی زندگی روزمره و حتی کار انسان‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. برخی افراد حتی با هفت یا هشت ساعت خواب در طول شب...

ادامه مطلب
راهکار‌های افزایش انرژی

کنکور

کنکور

کنکور

کنکور

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

0