منوی سایت

دسته بندیها
صفحات سایت

متوسطه اول

متوسطه اول

متوسطه اول

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

کتاب فارسی جامع (10، 11 و 12) مهر و ماه

کتاب فارسی جامع (10، 11 و 12) مهر و ماه یکی از پرمحتوی‌ترین کتاب‌های کمک آموزشی مربوط به درس فارسی می‌باشد. ساختار کتاب فارسی...

مشاهده

کتاب زیست‌شناسی کنکور (جمع‌بندی) مهر و ماه

کتاب زیست‌شناسی کنکور (جمع‌بندی) مهر و ماه یکی از کامل‌ترین کتاب‌ها در زمینه زیست‌شناسی پایه 10، 11 و 12 می‌باشد.

مشاهده

کتاب آخرین بچه‌های زمین (جلد 1) حمله‌ی زامبی‌ها (پرتقال)

کتاب آخرین بچه‌های زمین (جلد 1) حمله‌ی زامبی‌ها (پرتقال) یکی از هیجان‌انگیزترین داستانها برای کودکان و نوجوانان می‌باشد.

مشاهده

کتاب من جوکم یک داستان نوجوانانه (پرتقال)

کتاب من جوکم یک داستان نوجوانانه (پرتقال) یکی از خنده‌دارترین و بامزه‌ترین داستان‌ها را برای کودکان و نوجوان دارا می‌باشد.

مشاهده

کتاب مجموعه مدرسه جاسوسی (جلد 3) جاسوس دوجانبه (پرتقال)

کتاب مجموعه مدرسه جاسوسی (جلد 3) جاسوس دوجانبه (پرتقال) از معماگونه‌ترین داستان‌ها می‌باشد. وقتی بن از مدرسه‌ی جاسوسی اخ...

مشاهده

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 7) زمانی که هم بازی پولاک بودم (هوپا)

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 7) زمانی که هم بازی پولاک بودم (هوپا) از هیجان‌انگیزترین داستان‌ها درباره نقاش‌هاست. چه حالی پ...

مشاهده

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 6) زمانی که هم سبیل دالی بودم (هوپا)

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 6) زمانی که هم سبیل دالی بودم (هوپا) از هیجان‌انگیزترین داستان‌ها درباره نقاش‌هاست. چه حالی پی...

مشاهده

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 5) زمانی که هم صحبت فریدا بودم (هوپا)

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 5) زمانی که هم صحبت فریدا بودم (هوپا) از هیجان‌انگیزترین داستان‌ها درباره نقاش‌هاست. چه حالی پ...

مشاهده

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 4) زمانی که هم‌سنگر پیکاسو بودم (هوپا)

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 4) زمانی که هم‌سنگر پیکاسو بودم (هوپا) از جذابترین داستان‌ها درباره نقاش‌هاست. چه حالی پیدا می...

مشاهده

پک مجموعه بچه محل نقاش‌ها (7 جلدی) هوپا

پک مجموعه بچه محل نقاش‌ها (7 جلدی) هوپا یکی از جذابترین و خنده‌دارترین مجموعه‌های داستانی برای کودکان می‌باشد. این مجموع...

مشاهده

کتاب کله کرگدن در غار آشوکا (هوپا)

کتاب کله کرگدن در غار آشوکا (هوپا) یکی از عجیب‌ترین و غریبترین داستانها را برای کودکان و نوجوانان دارا می‌باشد. نیلگون خواب عجیبی...

مشاهده

کتاب تان‌جی‌ها (جلد 1) صندوقچه و سنجاقک (هوپا)

کتاب تان‌جی‌ها (جلد 1) صندوقچه و سنجاقک (هوپا) یکی از جذابترین و هیجان‌انگیزترین داستانها را داراست. هورس که یک پسر نوجوان سا...

مشاهده

کتاب بدبیاری‌های فردی تنگلز (جلد 2) گاوچران قهرمان یا بزدل عنکبوتی؟ (هوپا)

کتاب بدبیاری‌های فردی تنگلز (جلد 2) گاوچران قهرمان یا بزدل عنکبوتی؟ (هوپا) یکی از جذابترین داستانهای دنیا برای بچه‌های قهرمان است....

مشاهده

کتاب بدبیاری‌های فردی تنگلز (جلد 1) قهرمان افسانه‌ای یا بزدل وامانده؟ (هوپا)

کتاب بدبیاری‌های فردی تنگلز (جلد 1) قهرمان افسانه‌ای یا بزدل وامانده؟ (هوپا) یکی از بامزه‌ترین داستانهای دنیا برای بچه‌های قهرم...

مشاهده

کتاب بلارت (جلد 3) پسری که با گاو به دریا زد (هوپا)

کتاب بلارت (جلد 3) پسری که با گاو به دریا زد (هوپا) یکی از هیجان‌انگیزترین داستانها برای کودکان و نوجوان می‌باشد. بلارت با خیال را...

مشاهده

کتاب بلارت (جلد 2) تحت تعقیب: مرده، زنده یا هر دو (هوپا)

کتاب بلارت (جلد 2) تحت تعقیب: مرده، زنده یا هر دو (هوپا) یکی از هیجان‌انگیزترین داستانها برای کودکان و نوجوان می‌باشد. بلارت یک با...

مشاهده

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 1) حمله‌ی افتضاح (هوپا)

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 1) حمله‌ی افتضاح (هوپا) یکی از جذابترین و خنده‌دارترین مجموعه‌های داستانی برای کودکان می‌باشد.

مشاهده

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 2) مسابقات مخوف (هوپا)

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 2) مسابقات مخوف (هوپا) یکی از جذابترین و خنده‌دارترین مجموعه‌های داستانی برای کودکان می‌باشد....

مشاهده

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 3) اسکاتلندی‌های ضایع (هوپا)

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 3) اسکاتلندی‌های ضایع (هوپا) یکی از جذابترین و خنده‌دارترین مجموعه‌های داستانی برای کودکان می‌ب...

مشاهده

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 4) مهمانی چندش‌آور (هوپا)

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 4) مهمانی چندش‌آور (هوپا) یکی از جذابترین و خنده‌دارترین مجموعه‌های داستانی برای کودکان می‌باشد...

مشاهده

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 5) مهاجمان خشمگین (هوپا)

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 5) مهاجمان خشمگین (هوپا) یکی از جذابترین و خنده‌دارترین مجموعه‌های داستانی برای کودکان می‌باشد.

مشاهده

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 6) گنج وحشتناک (هوپا)

کتاب تورفین وایکینگ مهربان (جلد 6) گنج وحشتناک (هوپا) یکی از جذابترین و خنده‌دارترین مجموعه‌های داستانی برای کودکان می‌باشد....

مشاهده

کتاب پسری که قبلاً بودم! (پرتقال)

کتاب پسری که قبلا بودم! (پرتقال) یکی از آموزنده‌ترین داستانها برای کودکان و نوجوانان می‌باشد. فقط چند دقیقه طول می‌کشد تا...

مشاهده

کتاب تیمی کارناگاه (جلد 7) خداحافظی با گنده (پرتقال)

کتاب تیمی کارناگاه (جلد 7) خداحافظی با گنده (پرتقال) از جذابترین مجموعه‌های داستانی برای کودکان و نوجوان می‌باشد. درست است که م...

مشاهده

کتاب زمانه‌ی جادو (جلد 1) خون سبز (پرتقال)

کتاب زمانه‌ی جادو (جلد 1) خون سبز (پرتقال) یکی از جذابترین داستانهای برای نوجوانان می‌باشد. روزگاری جادو وجود داشت، و این جادو...

مشاهده

کتاب ماروین و جیمز (جلد 1) یک دوست غیر معمولی (پرتقال)

کتاب ماروین و جیمز (جلد 1) یک دوست غیر معمولی (پرتقال) از جذابترین مجموعه داستانی برای کودکان و نوجوانان می‌باشد. جیمز می‌خواهد...

مشاهده

کتاب ماروین و جیمز (جلد 2) مواظب دوستت باش (پرتقال)

کتاب ماروین و جیمز (جلد 2) مواظب دوستت باش (پرتقال) از جذابترین مجموعه داستانی برای کودکان و نوجوانان می‌باشد. ماروین به همراه خانوا...

مشاهده

کتاب ماروین و جیمز (جلد 3) فرار از سطل زباله (پرتقال)

کتاب ماروین و جیمز (جلد 3) فرار از سطل زباله (پرتقال) از جذابترین مجموعه داستانی برای کودکان و نوجوانان می‌باشد. ماروین برای اولین ب...

مشاهده

کتاب دختر خاکستر و هیولای زغالی (پرتقال)

کتاب دختر خاکستر و هیولای زغالی (پرتقال) یکی از هیجان‌انگیزترین کتابهای داستان برای کودک و نوجوان می‌باشد. پنج سالی می‌شود...

مشاهده

کتاب تو تنها نیستی (پرتقال)

کتاب تو تنها نیستی (پرتقال) یکی از پرهیجان‌ترین کتابهای داستانی برای کودک و نوجوان می‌باشد. خانم لاورن گفت: «باید هر روز...

مشاهده

کتاب فارسی جامع دوازدهم (مهر و ماه)

کتاب فارسی جامع دوازدهم (مهر و ماه) یکی از پرمحتوی‌ترین کتاب‌های کمک آموزشی مربوط به درس فارسی پایه 12 می‌باشد. کتاب فارسی جا...

مشاهده

کتاب آرایه‌های ادبی (10، 11 و 12) لقمه طلایی (مهر و ماه)

کتاب آرایه‌های ادبی (10، 11 و 12) لقمه طلایی (مهر و ماه) از جامعترین کتابها برای کنکور که پایه 10، 11 و 12 آورده شده است. ساختار کتاب آ...

مشاهده

کتاب ریاضی جامع ششم تیزهوشان (جلد 2) کرک و دیل (الگو)

کتاب ریاضی جامع ششم تیزهوشان (جلد 2) کرک و دیل (الگو) از جامع‌ترین کتاب‌ها در زمینه درس ریاضی برای پایه 6 تیزهوشان می‌باشد. کتاب ریا...

مشاهده

کتاب بلارت (جلد 1) پسری که حال نداشت قهرمان باشد (هوپا)

کتاب بلارت (جلد 1) پسری که حال نداشت قهرمان باشد (هوپا) یک از پُر ماجراجویانه‌ترین رمان‌های بسیار خنده‌دار دنیاست. اگر یک جاد...

مشاهده

کتاب ریاضی هشتم تیزهوشان (جلد 2) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز)

کتاب ریاضی هشتم تیزهوشان (جلد 2) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز) روان‌ترین کتاب برای یادگیری ریاضی با استفاده از تصاویر رنگی است.

مشاهده

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 3) زمانی که هم‌خانه‌ی ونگوگ بودم (هوپا)

تاب بچه محل نقاشش‌ها (جلد 3) زمانی که هم‌خانه‌ی ونگوگ بودم (هوپا) از جذابترین داستان‌ها درباره نقاش‌هاست. چه حالی پ...

مشاهده

کتاب ریاضی هشتم تیزهوشان (جلد 1) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز)

کتاب ریاضی هشتم تیزهوشان (جلد 1) پرسش‌های چهارگزینه‌ای (خیلی سبز) یکی از کاملترین کتاب‌ها برای یادگیری درس ریاضی 8 می‌باشد.

مشاهده

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 2) زمانی که هم‌خانه‌ی میکل‌آنژ بودم (هوپا)

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 2) زمانی که هم‌خانه‌ی میکل‌آنژ بودم (هوپا) یکی از هیجان‌انگیزترین داستان‌های نقاش‌هاست...

مشاهده

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 1) زمانی که هم‌خانه‌ی داوینچی بودم (هوپا)

کتاب بچه محل نقاش‌ها (جلد 1) زمانی که هم‌خانه‌ی داوینچی بودم (هوپا) یکی از مرموزترین داستان‌های نقاش‌هاست. چه حالی...

مشاهده

کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز متفاوت‌ترین کتاب در زمینه دین و زندگی انسانی است. کتاب دین و زندگی (...

مشاهده

کتاب حسابان و ریاضیات پایه جامع پیشرفته (نردبام) خیلی سبز

کتاب حسابان و ریاضیات پایه جامع پیشرفته (نردبام) خیلی سبز جامع‌ترین منبع در درس حسابان و ریاضیات پایه است. کتاب حسابان و ریاضیات پایه ج...

مشاهده

کتاب جغرافیای ایران دهم (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جغرافیای ایران دهم (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز روان‌ترین توضیحات را در زمینه جغرافیای ایران آورده است. کتاب جغرافیای ایران دهم...

مشاهده

کتاب جغرافیای ایران دهم (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب جغرافیای ایران دهم (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز کامل‌ترین کتاب تست برای یادگیری درس جغرافیای ایران می‌باشد. کت...

مشاهده

کتاب جغرافیا (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جغرافیا (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز روان‌ترین کتاب برای فهم درس جغرافیا پایه دوازدهم انسانی است. کتاب جغرافی...

مشاهده

کتاب دین و زندگی (1) دهم انسانی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب دین و زندگی (1) دهم انسانی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز مهم‌ترین نکات درسی را داراست. کتاب دین و زندگی (1) دهم انسا...

مشاهده

کتاب دستور زبان فارسی (هفت خان 4) جامع کنکور (نظام جدید) خیلی سبز

کتاب دستور زبان فارسی (هفت خان 4) جامع کنکور (نظام جدید) خیلی سبز کاملترین کتاب در زمینه دستور زبان فارسی می‌باشد. کتاب دستور زبان فارس...

مشاهده

کتاب حفظیات شیمی کنکور (جی بی) خیلی سبز

کتاب حفظیات شیمی کنکور (جی بی) خیلی سبز جامع‌ترین کتاب جی بی در زمینه شیمی برای کنکور است. کتاب حفظیات شیمی کنکور (جی بی) خیلی سبز شامل...

مشاهده

کتاب حسابان (1) یازدهم ریاضی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب حسابان (1) یازدهم ریاضی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز یکی از کامل‌ترین کتابها در زمینه یادگیری درس حسابان است. کتاب...

مشاهده

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز مطالب درس جغرافیا را به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه کرده است. کتاب جغرافیا (...

مشاهده

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز

کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی (پرسش‌های چهار گزینه‌ای) خیلی سبز یکی از دقیق‌ترین کتابها در زمینه آموزش هندسه است. کتاب جغراف...

مشاهده

کتاب فارسی (2) یازدهم (مبتکران)

کتاب فارسی (2) یازدهم (مبتکران) یکی از شگفت‌انگیزترین کتاب‌های کمک آموزشی مربوط به درس فارسی پایه 11 می‌باشد. کتاب فارسی (2)...

مشاهده

کتاب جامعه‌شناسی (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جامعه‌شناسی (3) دوازدهم انسانی (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز یکی از بهترین کتاب‌های کمک درسی جامعه‌شناسی دوازدهم می‌باشد....

مشاهده

کتاب جامعه‌شناسی (2) یازدهم (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز

کتاب جامعه‌شناسی (2) یازدهم (ماجراهای من و درسام) خیلی سبز یکی از کامل‌ترین کتاب‌های کمک درسی درس جامعه شناسی یازدهم می‌باشد.

مشاهده

بیراه نیست اگر بگوییم یکی از رمزهای موفقیت در هر کاری، داشتن اطلاعات بیشتر و در واقع شناخت آن است؛ در اختیار داشتن بودجه‌بندی سوالات کن...

ادامه مطلب
بودجه بندی سوالات کنکور تجربی ۹۸

به گزارش گاج مگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد مهدی سالم، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی درباره آسیب های ناشی از هدفون به گوش گفت: هدفون یک تکنولوژی ر...

ادامه مطلب
هدفون و مضرات آن

به گزارش ایسنا، اخیرا تلسکوپ فضایی هابل تصویر زیبایی از ستاره “Hen ۲-۴۲۷” را منتشر کرده است. این ستاره توسط “سحابی حلقه”(ri...

ادامه مطلب
عکس باشکوه هابل در آخرین لحظات سال ۲۰۱۸

کاهش انرژی بدن امری است که بر روی زندگی روزمره و حتی کار انسان‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. برخی افراد حتی با هفت یا هشت ساعت خواب در طول شب...

ادامه مطلب
راهکار‌های افزایش انرژی

کنکور

کنکور

کنکور

کنکور

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

متوسطه دوم

0